• Tervezz
    Tervezd meg sajátod
  • Válassz
    Válassz a kész termékeink közül
  • Merch
    a te márkád, a te merched

Adatvédelmi tájékoztató

 

A Kreativa Ügynökség Kft. alapvető kötelezettségének tekinti a személyes adatok védelméhez fűződő jog maradéktalan biztosítását működése körében, -, ezért minden rendelkezésünkre álló eszközzel és minden lehetséges módon  arra törekszünk, hogy az Ön adatait az EU 2016/679 rendeletének („Általános Adatvédelmi Rendelet”) való legteljesebb megfeleléssel, illetve a vonatkozó egyéb jogszabályokkal összhangban kezeljük. Tekintettel arra, hogy az alapul fekvő jogi szabályozás egyik legfőbb célja az átláthatóság biztosítása, jelen dokumentumban kívánjuk tájékoztatni Önt személyes adatainak gyűjtéséről, használatáról, továbbításáról és nem utolsó sorban védelméről – különös tekintettel azokra az esetekre, amikor Ön termékeink és/vagy szolgáltatásaink folytán kerül kapcsolatba velünk weboldalunkon vagy más online felületen keresztül.

 

Fenntartjuk a jogot a jelen Adatvédelmi irányelvek meghatározott időszakonként történő aktualizálására és módosítására annak érdekében, hogy az itt rögzített feltételek  mindig a személyes adatok kezelésének  aktuális módját tükrözzék, illetve mindenben megfeleljenek a hatályos jogszabályi kötelezettségeknek. Abban az esetben, ha a jelen rendelkezések valamelyikében fentiek alapján változás állna be, az Adatvédelmi irányelvek módosított verzióját közzétesszük weboldalunkon, és ezért kérjük, időről időre szíveskedjenek tanulmányozni a jelen Adatvédelmi irányelvek aktuális tartalmát.

 

Kik vagyunk és hogyan tud kapcsolatba lépni velünk?

 

www.kreativator.hu üzemeltetője a Kreativa Ügynökség Kft., Jókai tér 7. 2900 Komárom székhellyel. Adószám: 24258166-2-11, Cégjegyzékszám:11-09-021389, bankszámlaszám: 11600006-00000000-61950454. Az adatvédelmi szabályozás értelmében adatkezelő szervezetnek minősülünk, amikor az Ön személyes adatait bármely módon kezeljük.

 

Elérhetőségünk:

 

Levelezési cím: 2900 Komárom, Jókai tér 7.

E-mail: info@kreativator.hu

Telefon: 06 20 258 5825

facebook: https://www.facebook.com/onlinepolotervezo/

 

Milyen személyes adatokat gyűjtünk és kezelünk?

 

Általánosságban az Ön személyes adatait, melyeket a vásárlás vagy regisztrálás során kitöltött űrlapokon keresztül oszt meg velünk:

 

-        regisztráció/felhasználói fiók készítése során Ön továbbítja nekünk e-mail címét, vezeték- és keresztnevét, esetleg születési dátumát (nem kötelező kitölteni);

 

-        rendelés leadásakor Ön információt ad nekünk magáról a megvásárolni kívánt termékről, szállítási címéről, számlázási adatairól, a kiválasztott fizetési módról, telefonszámáról, stb.

 

-        Facebook rajongói oldalunkhoz kapcsolódó adatkezelésért a Facebook adatvédelmi irányelvei érvényesek, melyet a következő linkre kattintva tud tanulmányozni:

https://www.facebook.com/about/privacy

 

Annak érdekében, hogy az online felhasználói élményt még személyesebbé, ajánlatainkat pedig az Ön preferenciái szerint még egyedibbé tegyük, bizonyos információkat a weboldalunkon tett látogatásai használata során a böngészési és felhasználói magatartásáról is gyűjthetünk és feldolgozhatunk.

 

 

Mi az adatkezelés célja és jogalapja?

 

Az adatkezelésre a www.kreativator.hu internetes oldalon (a továbbiakban: Weboldal) található internetes tartalmak a Vásárló önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza a Vásárló kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy a Weboldal használata során közölt személyes adataik felhasználásra kerüljenek. Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. (Infotv.) 5.§ (1) bek. a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása alapján, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján kerül sor. A hozzájárulást az Érintett az egyes adatkezelések tekintetében a Weboldal használatával, a regisztrációval, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg.

Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok célja statisztikakészítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése, a Vásárló jogainak védelme.

Az Eladó a megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használja, illetve használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása - hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel - a Vásárló előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges kizárólag.

Eladó a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Vásárló e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Vásárlót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

 

Milyen időtartamig tároljuk az Ön személyes adatait?

 

Személyes adatait a Kreativator felhasználói fiók meglétének időtartamáig tároljuk. Ettől függetlenül Ön bármikor kérheti tőlünk bizonyos adatainak törlését vagy a felhasználói fiók megszüntetését.

 

Kinek továbbítjuk az Ön személyes adatait?

 

Az adatokat elsődlegesen Eladó, illetve Eladó belső munkatársai jogosultak megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át.

Az alapul fekvő informatikai rendszer üzemeltetése, a megrendelések teljesítése, az elszámolás rendezése körében Eladó adatfeldolgozót (pl. rendszerüzemeltető, fuvarozó vállalat, könyvelő) vehet igénybe.

A Kreativa Ügynökség Kft. által igénybe vett adatfeldolgozók:

-      Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság, székhelye: Budapest, 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6. Postacíme: Budapest 1540 Cégjegyzékszám: 01-10-042463. – csomagszállítás.

-      Csomagküldő.hu Kft., székhelye: 1031 Budapest, Vízimolnár utca 10 6/54., cégjegyzékszáma 01-09-202186, adószáma 25140550- 2-41. – csomagszállítás.

-      B‐Payment Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, C.g. 01‐10‐047882, Adószám: 24722137‐2‐41, Székhely: 1132 Budapest, Váci út 4. 1. alb. – elektronikus fizetési szolgáltatások.

-      inQool a.s., Hnevkovskeho 30/65, 617 00 Brünn, Cseh Köztársaság, Adószám: CZ29222389, Cégjegyzékszám: 29222389. – rendszerüzemeltetés, alkalmazásfejlesztés.

-      Octonull Korlátolt Felelősségű Társaság, székhelye: 1085 Budapest, József körút 74. I. em. 6., cégjegyzékszám: 01-09-1981177; adószáma: 25073364-2-42. – elektronikusszámlázás, számlaarchiválás.

-      Online Comparison Shopping Korlátolt Felelősségű Társaság, székhelye: 1074 Budapest, Rákóczi út 70-72.; cégjegyzékszám: 01-09-186759; adószám: 24868291-2-42. – vásárlói elégedettség felmérés.

-      Ing. Ladislav Nyers - 3 STAR, székhelye: Mederčská 745/51, 945 01 Komárno, Adószám: 37197240 , Cégjegyzékszám: SK1020107319. – termékkivitelezési szolgáltatások.

 

Hogyan védjük az Ön személyes adatainak biztonságát?

 

Vállaljuk, hogy a személyes adatok biztonságát az iparági normáknak megfelelő műszaki és szervezeti intézkedések foganatosításával teljes körűen szavatoljuk.

Személyes adatait biztonságos szervereken tartjuk, a legmodernebb technológiát alkalmazó titkosítási algoritmusok és tárhelybővítési mechanizmusok használatával.

 

Milyen jogok illetik meg Önt?

 

A Vásárló bármikor jogosult tájékoztatást kérni az Eladó által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor módosíthatja azokat az ÁSZF-ben meghatározott módon.

Eladó a Vásárló kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – a Vásárló személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást. Az Eladó - ha belső adatvédelmi felelőssel rendelkezik, a belső adatvédelmi felelős útján - az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint a Vásárló tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza a Vásárló személyes adatainak körét, az adatvédelmi incidenssel Érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

Az érintett a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja: Levelezési cím: Kreativa Ügynökség Kft., 2900 Komárom, Jókai tér 7. Ügyfélszolgálat: info@kreativator.hu Telefonszám: 06 20 258 5825.

A Vásárló bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel az Eladó munkatársához fordulhat a fenti elérhetőségeken keresztül.

A Vásárló bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni. Egyes adatait a Vásárló a Weboldalon maga helyesbítheti; egyéb esetekben Eladó a kérelem beérkezésétől számított 3 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Eladó a szükséges időtartamig megőrzi.

A Vásárló kérheti továbbá, adatainak zárolását. Az Eladó zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. A helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről az Érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az Érintett jogos érdekét nem sérti. Ha a Szolgáltató az Érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. Az Érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. Szolgáltató a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Amennyiben a Vásárló szolgáltatás igénybevételéhez a regisztráció során harmadik fél adatait adta meg vagy a Weboldal használata során bármilyen módon kárt okozott, az Eladó jogosult a Vásárlóval szembeni kártérítés érvényesítésére. Az Eladó ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

További információkért vagy esetleges kérdések esetén forduljon ügyfélszolgálatunkhoz.


SZÁLLÍTÁS AKÁR 48 órán belül
SZÁLLÍTÁS AKÁR
48 órán belül
INGYENES SZÁLLÍTÁS a Packetával 20000 Ft felett
INGYENES SZÁLLÍTÁS
a Packetával 20000 Ft felett
AKÁR 50% MENNYISÉGI KEDVEZMÉNY
AKÁR
50% MENNYISÉGI KEDVEZMÉNY
SZÁLLÍTÁS AKÁR 48 órán belül
SZÁLLÍTÁS AKÁR
48 órán belül
INGYENES SZÁLLÍTÁS a Packetával 20000 Ft felett
INGYENES SZÁLLÍTÁS
a Packetával 20000 Ft felett
50% MENNYISÉGI KEDVEZMÉNY
AKÁR
AKÁR 50% MENNYISÉGI KEDVEZMÉNY
Szállítási- & fizetési módok
Szállítási- & fizetési módok