• Tervezz
  Tervezd meg sajátod
 • Válassz
  Válassz a kész termékeink közül
 • Merch
  a te márkád, a te merched

REKLAMÁCIÓS SZABÁLYZATVállalkozás neve: Kreativa Ügynökség Kft.
Székhely: Jókai tér 7, Komárom 2900
Cégjegyzékszám: 11-09-021389
Közösségi adószám: HU24258166
Elérhetőségek: email: info@kreativator.hu
tel.: +36 / 1 6333 669


(a továbbiakban „Eladó“)


I. Rendelkezések

1. Az Eladó minden esetben köteles a jogszabályoknak, valamint a megrendelésnek megfelelő minőségű terméket készíteni és szolgáltatást nyújtani.

A termék hibája esetén, a Vevő a törvényben meghatározott keretek között kérheti elsősorban a hiba kijavítását, vagy a termék kicserélését.

A termék átvételekor a Vevő köteles megbizonyosodni a csomag épségéről. A csomag esetleges sérüléséért a szállító felel. Ehhez kötődő reklamáció esetén a Vevő a szállítóhoz fordulhat.

A termék az Eladó hibájából fakadó esetleges minőségi hibák esetén küldhető vissza az Eladónak.

2. A reklamáció elindításának első lépése az Eladó értesítése e-mailben. Előzetes egyeztetés után a reklamációra szánt terméket a Vevő a következő címre küldheti: Jókai tér 7, Komárom 2900 – Kreativa Ügynökség Kft. Reklamáció esetén az Eladónak történő visszaküldés során a szállítás árát a Vevő köteles megfizetni, illetve az adott terméket eredeti csomagolásban a számlával együtt küldeni vissza. Mivel a www.kreativator.hu weboldalon keresztül különféle árucikkek kerülnek eladásra, ezért minden reklamáció egyedileg kerül elbírálásra. Az elismert reklamáció díjmentes. Az Eladó köteles a Vevő által elindított reklamációt legfeljebb 3 munkanapon belül elbírálni, és az eredményről tájékoztatni a Vevőt. A reklamáció folyamatának 30 napon belül kell lezajlania, ellenkező esetben a Vevőnek joga van visszakapni rendelésének teljes összegét.

3. Ha a termék minőségi hibák miatt visszaküldésre kerül és a reklamáció jogosnak bizonyul, akkor az Eladó átvállalja az ebből adódó szállítási költséget. A Vásárló köteles olyan szállítási módot választani, amivel elkerülhetők a szükségtelen többletköltségek, Vásárló ezen kötelezettségének megszegéséből az Eladónak okozott többletköltség megtérítésére köteles.

4. Probléma esetén az árut 14 napon belül vissza kell szolgáltatni az Eladónak az eredeti csomagolásban, sérülésmentesen, olyan állapotban, melyben azt a Vásárló kézhez kapta. Csak sértetlen terméket áll módunkban visszavenni.

5. A webáruházban minden terméknél megtalálható a mérettáblázat. A termék valós mérete azonban ±5%-kal eltérhet a megadott értékektől, ami a gyártás sajátossága. Ez nem számít hibának és nem vonatkozik rá garancia.

6. Amennyiben a vásárló eláll a szerződéstől, valamint a 30 napos visszaküldési garancia kritériumai teljesítésre kerülnek, a rendelés összegét az eladó legkésőbb a megegyezéstől számított 15 munkanapon belül visszautalja a vásárló által megnevezett bankszámlaszámra.

7. A termékre vonatkozó jótállás 24 hónapig tart, mely a Vevő által a termék átvételétől kezdődően számítódik.

8. A megrendelés pontatlanságáért vagy a megrendelés felbontásából származó károkért a KREATIVA Ügynökség Kft. semmilyen felelősséget nem vállal.

II. A fogyasztói panaszügyintézés

A fogyasztói panaszügyintézés faxon, elektronikus úton, postai úton vagy telefonon történik, az eladó fenti, illetve Elérhetőség menüpontban megadott elérhetőségein.

Az ügyfélszolgálat a következő időszakokban áll a Vásárlók rendelkezésére: Munkanapokon 7:30 – 15:30 óra között.

III. Ha a panaszára adott válasszal nem elégedett, a következő szervekhez fordulhat:
 1. Békéltető testület: A termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából az Ügyfél eljárást kezdeményezhet a lakóhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testületnél. Fogyasztó panasza esetén a vállalkozás székhelye szerint illetékes békéltető testülethez fordulhat:
  • Komárom-EsztergomMegyei Békéltető Testület

  • Cím: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.

  • Telefon: 06-34-513-010

  • Fax: 06-34-316-259

  • Email: bekeltetes@kemkik.hu

  • web: www.kemkik.hu

  • http://kem-bekeltetes.webnode.hu

  • A Budapesti Békéltető Testület székhelye: 1016 Budapest, Krisztina körút 99. III. emelet 310., levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10., e-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu, telefax: +36 (1) 488-2186, telefon: +36 (1) 488-2131.

  Budapest Főváros Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőség elérhetősége: cím: 1052 Budapest, Városház utca 7., postacím: 1364 Budapest, Pf.: 144., telefonszám: +36 (1) 328-0185, telefax: +36 (1) 411-0116.

  Az Eladót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli.

 1. Bírósági jogérvényesítés lehetőségeiről további információk a www.birosagok.hu honlapon tájékozódhat.
 2. A vásárló jogosult vitarendezési eljárást kezdeményezni az Európai Unió online vitarendezési platformján, amely a következő elektronikus linkre kattintva érhető el: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=HU
 3. Vásárló és az Eladó kölcsönösen megállapodnak abban, hogy esetleges panaszaikat a másik féllel békés úton rendezik, azt nem publikálják, a panaszkezeléshez első körben igénybe veszik a Budapesti Békéltető Testület békéltető szolgáltatását.


SZÁLLÍTÁS AKÁR 48 órán belül
SZÁLLÍTÁS AKÁR
48 órán belül
INGYENES SZÁLLÍTÁS a Packetával 20000 Ft felett
INGYENES SZÁLLÍTÁS
a Packetával 20000 Ft felett
AKÁR 50% MENNYISÉGI KEDVEZMÉNY
AKÁR
50% MENNYISÉGI KEDVEZMÉNY
SZÁLLÍTÁS AKÁR 48 órán belül
SZÁLLÍTÁS AKÁR
48 órán belül
INGYENES SZÁLLÍTÁS a Packetával 20000 Ft felett
INGYENES SZÁLLÍTÁS
a Packetával 20000 Ft felett
50% MENNYISÉGI KEDVEZMÉNY
AKÁR
AKÁR 50% MENNYISÉGI KEDVEZMÉNY
Szállítási- & fizetési módok
Szállítási- & fizetési módok